Навчально-виховний процес

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ, СПРЯМОВАНОГО НА РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ

Інноваційний педагогічний досвід

З 2000 року спеціалізована середня загальноосвітняшкола I ступеня №312 з поглибленим вивченням іноземної мови працює за «Комплексною програмою розвитку дитини «Росток». Протягом п’яти років досліджуючи проблему впливу інноваційних технологій на розвиток особистості дитини, зауважимо, що вибір освітньої технології – це завжди вибір стратегії, пріоритетів, системи взаємодії, тактик навчання та стилю роботи вчителя з учнем. Розвивальне навчання – це, насамперед, цілісна педагогічна проблема, яка забезпечує оптимальні умови для розвитку учнів як суб’єктів навчання.

Динаміка інтелектуального розвитку (стандартна програма навчання)

Динаміка інтелектуального розвитку (стандартна програма навчання)

Обираючи систему розвивального навчання, ми керувалися словами Л.С.Виготського:«Тільки те навчання у дитячому віці добре, коли воно випереджає розвиток і веде розвиток за собою…»

На діаграмах можна прослідкувати динаміку інтелектуального розвитку. Зокрема, рівень розвитку невербального інтелекту у дітей, що навчалися за стандартною програмою, зріс на 22,4 одиниці, тоді як у дітей, які навчалися за програмою «Росток» – на 46,9 одиниць. У той же час рівень розвитку вербального інтелекту у дітей, які навчалися за «Комплексною програмою розвитку дитини «Росток», збільшився на 12,9 одиниці, у дітей, що навчалися за стандартною

Динаміка розвитку інтелекту (програма "Росток")

програмою, – залишився практично незмінним. Таким чином порівняння результатів чотирирічних досліджень дає підставу стверджувати, що навчання за «Комплексною програмою розвитку дитини «Росток» сприяє всебічному інтелектуальному розвиткові дитини.

Співробітництво

співробітництво

У центрі – доктор психологічних наук, професор, член-кореспондент АПН України Н.В. Чепелєва, заступник директора Інституту психології ім.Г.С.Костюка АПН України, завідувач лабораторії когнітивної психології. Зліва – кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії когнітивної психології Інституту психології ім.Г.С.Костюка АПН України, практичний психолог школи О.М. Шиловська Справа – директор школи Т.Л. Дьяченко

Щоб створити умови для повноцінного гармонійно горозвитку особистості, в початковій школі необхідна цілеспрямована робота не лише педагогічного колективу, але й психологічної служби. Саме тому практично із перших років існування школа співпрацює з Інститутом психології ім. Г.С. Костюка. Практичним психологом у школі працює старший науковий співробітник Інституту психології, кандидат психологічних наук О.М. Шиловська. Система роботи шкільного психолога спрямована на створення умов, які б сприяли формуванню позитивного ставлення дитини до власного досвіду:

І. Робота з діітьми, спрямована на створення оптимальних психологічних умов для навчаннята розвитку особистостіі, а також на прийняття дитиною власного досвіду, його позитивну оцінку, як необхідних умов саморозвитку особистостіі.

Напрями роботи:

 • психодіагостичний;
 • розвивальний;
 • виховний.

ІІ. Робота з педагогічним колективом, спрямована на створення умов для ефективної взаємодії учителя і учня; учителя та батьків.

Напрями роботи:

 • виступи на семінарах, педагогічних радах, методичних об’єднаннях;
 • індивідуальні консультації для вчителів;
 • підбір, спрямованих на розвиток особистості, розвиток вміння спілкуватися у колективі ігор, що використовуються вихователями на групі продовженого дня;
 • підбір для вчителів методичного матеріалу «Психологічні особливості дітей молодшого шкільного віку».

ІІІ. Повноцінний розвиток дитини у сім”ї – важлива умова психічного здоров’я дитини

Напрями роботи з батьками:

 • проведення лекторію для батьків;
 • виступи на батьківських зборах;
 • сторінка для батьків у шкільній газеті «Кроки»;
 • індивідуальні консультації для батьків.

Наша спеціалізація

У кабінеті англійської мови. Вчитель англійської мови О.В. Татарінова з учнями школи

У кабінеті англійської мови. Вчитель англійської мови О.В. Татарінова з учнями школи

Педагогічні творчі надбання колективу не обмежуються використанням у навчальному процесі програми«Росток». Ми дуже уважно ставимося до вивчення іноземної, зокрема, англійської мови. Викладачі іноземної мови використовують навчально-методичні комплекси«Way ahed» видавництва «Macmillan та Dive intoEnqlish» розроблені В.М. Буренко, О.П. Михайлик. Ці комплекси сприяють розвитку фонематичного слуху,формуванню навичок впізнавання звуко-буквених співвідношень, каліграфічного письма, читання. Вони мають комунікативну спрямованість, яка розвивається на кожному уроці через систему комунікативно орієнтованих завдань. Засвоєння навичок читання та письма вчителі англійської мови контролюють за допомогою тестів. Комплекси «Way ahed» дають можливість диференційовано підійти до навчання учнів з різним рівнем розвитку.

Перші кроки самоврядування

Посвята у "Добрики"

У школі працює дитяча шкільна організація «Добре королівство «Первоцвіт». Нею керують обрані дітьми король та королева. Їм допомагають міністри здоров’я, освіти, науки, інформації, культури фінансів, спорту та інші. А всі учні школи є мешканцями цього королівства. Через 100 днів від першого вересня відбувається свято «100 днів у школі». На ньому посвячують у «добрики» учнів перших класів. Діти отримують посвідчення Доброго мешканця королівства, значок та закони Доброго королівства «Первоцвіт» для учнів та їх батьків. Обіцяють бути чемними і добрими мешканцями та брати активну участь у житті королівства.

Збереження психічного та фізичного здоров’я учнів

1. Успішне навчання неможливе без фізичного розвитку дитини.

Заняття на секції боротьби

Заняття на секції боротьби

З метою забезпечення фізичного розвитку учнів у школі, крім дисциплін затверджених Міністром освіти і науки України, введено:

 • хореографію;
 • уроки здоров’я;
 • секцію боротьби;
 • динамічні перерви;

 

Свято "Ми діти твої Україно"

 

2. Психічне здоров’я забезпечує не лише успішне навчання, але й адекватне ставлення дитини до оточуючої дійсності:

 • ранкові зустрічі;
 • розвиток особистості;
 • розвиток психічних процесів;
 • години спілкування

3. Творчий розвиток особистості є необхідною умовою всебічного розвитку

Театралізована вистава

Театралізована вистава

дитини.

Для забезпечення цього розвитку у школі працює:

 • студія образотворчого мистецтва;
 • хор;
 • ансамбль танцю;
 • екскурсії.

 

У школі створена власна система інформаційного забезпечення.

 • випускається щомісячна шкільна газета  «Кроки» у якій  систематично друкуються дитячі творчі роботи;
 • школа має картинну галерею, яка допомагає проводити уроки образотворчого мистецтва, літератури, а також дає змогу ознайомити дітей з творами видатних художників;
 • учні школи працюють в іменних зошитах, на обкладинках яких вони можуть прочитати правила членів організації «Доброго королівства «Первоцвіт»

За час існування школи з її стін вийшло 1400 випускників

 

This entry was posted in Інформація про школу and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Залишити відповідь