АНГЛІЙСЬКА МОВА

Учні оволодівають англійською мовою шляхом, схожим на той, яким вони засвоюють рідну мову. В основу методичної системи роботи вчителів покладено  прийоми сюжетно-композиційного моделювання дидактичного матеріалу та рольової гри.

Оскільки, основною природною умовою навчання мови є мовне середовище, то завдання полягає у моделюванні англомовного середовища. А це досягається шляхом використання англійських та американських казок „Подорожуючи” країною казок, діти самі стають співучасниками різноманітних пригод. А це природно мотивує говоріння англійською мовою.

Вчителі нашої школи використовують у своїй роботі навчально-методичні комплекси „Way ahead” видавництва „Macmillan” розроблені . Ці комплекси сприяють розвитку фонематичного слуху, формуванню навичок впізнавання звуко-буквених співвідношень, каліграфічного письма, читання. Вони мають комунікативну спрямованість, яка розвивається на кожному уроці через систему комунікативно-орієнтованих завдань.

Значну роль у підвищені професійної майстерності вчителів англійської мови відіграють науково-практичні семінари, які постійно проводяться у нашій школі. Тематика семінарів відповідає актуальним проблемам розвитку навчання і виховання учнів: „Психологічні основи пізнавальної діяльності учнів молодшого шкільного віку”, „Навчаючись пізнаємо, розвиваємось, вдосконалюємось”, „Організація творчої навчальної діяльності учнів молодшого шкільного віку”, „Інноваційні процеси і сучасні технології навчання у початковій школі”.

Основною формою навчання  дітей англійської мови, безперечно, є урок. Проте в школі також практикується проведення свят англійською мовою до Нового року, 8 березня, випуску зі школи, „Свято Букваря”, „Halloween” де в захоплюючій формі у віршах, скетчах засвоєне демонструється батькам, вчителям і головне самим учням. Випуски шкільної газети „Кроки” знайомлять учнів зі святами в Англії та Америці, з традиціями англомовних країн, фольклором і жанром цих країн. Конкурси на кращого читця виявляють правильність вимоги і загальну виразність мови. В ці конкурси включаються невеликі оповідання, поетичні твори, скетчі. До конкурсів, як однієї із  популярних масових форм примикають вікторини, олімпіади, конкурс ерудитів. В них в захоплюючій формі досліджуються знання, навички та вміння учнів, в результаті чого мобілізується їх інтелектуальна, емоційна і вольова активність. Пізнавальне значення цих форм очевидне: вони звернені до „зони майбутнього розвитку” учнів, не дозволяють задовольнятись досягнутим рівнем, стимулюючи пізнавальну активність учнів. Декада англійської мови сприяє підтриманню близької мотивації вивчення англійської мови, під час якої в учбовому процесі створюються умови для використання набутих знань, навиків, вмінь, що в свою чергу забезпечує позитивне ставлення до навчання.

Контроль засвоєння навичок читання та письма вчителі англійської мови здійснюють за допомогою тестів. Ці комплекси дають вчителеві можливість здійснювати диференційований підхід до навчання учнів з різним рівнем розвитку.

Другій рік в школі працює літній мовний табір Extra Happy Term

                                                                        Звіт

                   роботи літнього мовного табору Extra Happy Term

  1. ЗНЗ – спеціалізована школа з поглибленим вивченням англійської мови І ступеня № 312 Деснянського району міста Києва.
  2. Тривалість табору з 30.05.17 по 16.06.17.
  3. Мова проведення табору – англійська.
  4. Кількість учнів у таборі

1-4 кл. –  30 учнів.

  1. Матеріали яких видавництв використовувалися:

http.//learnenglishkids.britishcouncil.org

http.//www.teachenglish.org.uk/

  1. Загальне враження від роботи позитивне з боку вчителів,

дітей та батьків. 3 групи працювали по 10 дітей,

відповідальними  групи були вчителі Апанасова Г.І. та Смірнова С.М., Клименко С.І.,та Пікуль Г.І., Кулеш Н.В. та Чайка Ю.Б.

Загальна тема мовного табору “Health and Nature”. На кожний день була запланована тема, а саме:

Hello! (Клуб знайомств), Summer is near (Планування літнього відпочинку),Travelling (Туризм в літку),  Animals, Fish, reptiles and amphibians, Insects, Bird world, Weather, The green tree of our land, Plants and food, Art experiment, Biological experiments, Transport.

Робота мовного табору передбачала комунікативне, лінгвістичне,

соціокультурне спрямування. За рахунок гри, роботи в парах вчитель розвивав пізнавальну діяльність учнів та бажання брати участь в міжкультурній комунікації.

Під час роботи діти грали на свіжому повітрі в різні ігри, вивчали пісні, вірші, малювали, розгадували ребуси, загадки, кросворди. Проводилася групова та індивідуальна робота, виконувалися творчі завдання. Був обраний театральний напрям роботи, показ сценки та презентований під час заходу в кінці роботи табору.

  1. Рекомендації щодо покращення організації роботи на наступний рік саме такі:

1)Враховувати уподобання дітей і за потребою змінювати роботу під можливості та смаки дітей.

2)Більш залучати дітей до пошуку корисної інформації.

3)Додати групи німецької та французької мов.

16.06.2017

Відповідальна за літній мовний табор               Апанасова Г.І.

This entry was posted in Інформація для батьків, Інформація про школу and tagged . Bookmark the permalink.

Залишити відповідь