Звіт про роботу школи у 2019-2020 навчальному році

1.

 В спеціалізованій  школі 1 ступеня № 312:

 • навчається 343  учнів (12 класів)
 • у школі працює 30 педагогів
 • якісний склад колективу:

вчителі-методисти                      –   7

старший вчитель                        –   10

старший вихователь                     –   

вчителі з вищою категорією       –   28

вчителі з І категорією                 –  

вчителі з П категорією               –   2

спеціалісти                                  –  

     мають освіту:

                   вищу                             – 30

                   середньо-спеціальну    – 

                   студенти                          –

     нагороджені:

         знаком “Відмінник освіти України”                                     – 2

         медаллю “За трудову доблесть”                                          – 1

         грамотою Головного управління освіти і науки м.Києва    – 14

         Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України – 5

2.

          Перед установою стояли наступні завдання:

~ забезпечення узгодженості в діях шкільного колективу, що спрямовані на 

   успішний навчальний процес;

~ створення умов для підвищення методичного рівня вчителів;

~ досягнення належного науково-технічного оснащення учбового процесу;

~ створення умов для всебічного розвитку особистості учня;

~ забезпечення умов для успішної взаємодії шкільного колективу з батьками.

         Школа вирішує проблеми:

 • організації учнівського самоврядування (шкільна організація «Первоцвіт»)
 • створення умов для отримання позитивного досвіду як необхідної умови  розвитку особистості дитини.

Кредо педагогічної діяльності школи:

 • перш за все – не нашкодь;
 • світ дитини-це конкретні предмети і форми спілкування, пам’ятай про це;
 • дитина навчається, коли спілкується;
 • у сучасному світі грамотність  відображається у сукупності вмінь;
 • оцінювання – це процес навчання, а не його наслідок;
 • дитина хоче здобувати знання самостійно, а не брати їх готовими;
 • робота учня повинна мати певний зміст;
 • дитина любить працювати руками, тому враховуй це при побудові уроку.

3.

У школі створені всі умови для виховання, навчання та відпочинку дітей    6-10 років. Кожен клас має 4 приміщення (клас для навчання, ігрова кімната, санітарна, кімната для зберігання одягу)  Учні 1-х класів (шестирічки) мають спальні кімнати для денного відпочинку.

         Усі учні відвідують школу. Дітей, які порушують вимоги щодо обов’язкового здобуття загальної середньої освіти немає.

4.

Організація освітнього процесу.

            Науково-методичне забезпечення роботи закладу відтворене у моделі організації структури управління школою /додаток № 1/.    

         Школа має класи: (1-А, 1-Б.1-В, 2-А, 2-Б, 2-В-класи НУШ,3-Б, 4-Б класи Інтелект України , 3-В, 4-В, що працюють за “Комплексною програмою розвитку дитини “Росток”.

         Школа має спільну дослідно-експериментальну роботу з Інститутом психології ім. Г.С.Костюка АПН України за темою: “Розвиток індивідуально-психологічних якостей особистостей, як необхідна мова розуміння та інтерпретації життєвого досвіду дітьми молодшого шкільного віку” (Угода затверджена 1.10.2015 року, строком до 30.06.2020 року) .

     Школа працює за педагогічною технологією « Росток» ( наказ Департаменту освіти і науки, молоді та спорту КМДА № 636 від 19.12.2014 року – відповідальний керівник  Дьяченко Т.Л)

                                                         Педагогічна рада:

схвалює стратегію розвитку школи та річний план роботи;

схвалює освітню (освітні) програму (програми), зміни до неї (них) та оцінює результати її (їх) виконання;

схвалює правила внутрішнього розпорядку, положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти;

приймає рішення щодо вдосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу;

приймає рішення щодо переведення учнів на наступний рік навчання, їх відрахування, притягнення до відповідальності за невиконання обов’язків, а також щодо відзначення, морального та матеріального заохочення учнів та інших учасників освітнього процесу;

розглядає питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, професійної майстерності, визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, формує та затверджує річний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

приймає рішення щодо визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічного працівника, отриманих ним поза закладами освіти, що мають ліцензію на підвищення кваліфікації або провадять освітню діяльність за акредитованою освітньою програмою;

приймає рішення щодо впровадження в освітній процес педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;

розглядає інші питання, віднесені законом та/або статутом закладу освіти до її повноважень.

Робота педагогічної ради відбувається за певною структурою (додаток № 2)      

                                            Інклюзивне навчання

 1. 1.    Заклад  освіти на підставі письмового звернення батьків дитини з особливими освітніми потребами організував  інклюзивне навчання для учня 2-А класу  Сутріна Іллі.

2. Організація інклюзивного навчання у закладі освіти здійснювалась у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.

3. Потреба учня з особливими освітніми потребами в індивідуальній програмі розвитку, індивідуальному навчальному плані визначалась згідно з висновком інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини з урахуванням Міжнародної класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я дітей і підлітків.

4. Відповідно до індивідуальних особливостей освітньої діяльності для Сутріна Іллі, учня 2-А класу з  з особливими освітніми потребами,  у порядку, визначеному законодавством, вчителі школи склали  індивідуальну програму розвитку та індивідуальний навчальний план.

5. Індивідуальна програма розвитку визначає перелік необхідних дитині психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг, що надаються  в груповій формі.

6. Особистісно орієнтоване спрямування освітнього процесу для Сутріна Іллі з особливими освітніми потребами забезпечує асистент вчителя.

Рішення про допуск психолога, дефектолога та логопеда до участі в освітньому процесі приймав директор школи на основі укладення відповідного договору між закладом освіти та  вказаними спеціалістами за згодою батьків.

5.

         У школі, крім дисциплін, затверджених Міністерством освіти і науки України, введено:

 • хореографія
 • поглиблене вивчення англійської мови
 • уроки здоров’я
 •  секція боротьби
 • ранкові зустрічі (15-20 хв.)
 • динамічні перерви
 • „Здоров’ятко”
 • студія образотворчого мистецтва
 • хор
 • ансамбль народного танцю      

          Учні школи щорічно приймають участь у районних олімпіадах, конкурсах, змаганнях.

Нагороджені  Похвальними листами за відмінні успіхи у навчанні  учні: 

1. Паламарчук Даніїл Володимирович 3-А
2. Степенко Іван Андрійович 3-А
3. Андрушков Матвій Сергійович 3-Б
4. Бомбала Олександр Миколайович 3-Б
5. Прибич АннаАндріївна 3-Б
6. Зайченко Артем Іванович 3-Б
7. Круковець Анастасія Юріївна 3-Б
8. Смага Вероніка Олегівна 3-Б
9. Тарасевич Анастасія Павлівна 3-Б
10. Татаренко Таміла Русланівна 3-Б
11. Антоненко Олександр Валентиновтч 3-В
12. Баранова Вікторія Миколаївна 3-В
13. Савченко Вероніка Павлівна 3-В
14. Сидорчук Єгор Михайлович 3-В
15. Скоба Дарью Дмитрівна 3-В
16. Сечко Надія Андріївна 3-В
17 Бахмалієва Азіза Емінкизи 4-А
18 Грабчак Аліса Олексіївна 4-А
19 Клименко Дар’я Олександрівна 4-А
20 Бондаренко Марія Вікторівна 4-Б
21 Гончар Єлізавєта Сергіївна 4-Б
22 Гричина Марау Костянтинівна 4-Б
23 Заворотня Софія  Русланівна 4-Б
24 Кривов’яз Софія Ярославівна 4-Б
25 Лугіна Дар’я Олегівна 4-Б
26. Макаренко Макар Олексійович 4-Б
27. Мільченко Володимир Олександрович 4-Б
28. Мельник Андрій Ігорович 4-Б
29 Мурсалова Каміла Мушфігівна 4-Б
30 Пономаренко Владислав Олегович 4-Б
31 Шарун Максим Володимирович 4-Б
32 Шпильовська Вікторія Олександрівна 4-Б
33 Шульга Артем Богданович 4-Б
34 Хоменчук Єгор Євгенович 4-Б
35 Самолюк Кіра Сергіївна 4-Б
36 Бідний Денис  Сергійович 4-В
37 Бордюг Кирило Юрайович 4-В
38 Василевська Поліна Олегівна 4-В
39 Вергун Андрій Євгенович 4-В
40 Зуй Матвій Віталійович 4-В
41 Косенко Андрій Олександрович 4-В
42 Кравчеко Остап Ярославович 4-В
43 Мітрохін Артем Євгенович 4-В
44 Сахошка Михала Михайловича 4-В
45 Семенченко Вікторія Станіславівна 4-В
46 Слободенюк Лев В’ячеславович 4-В
47 Ушакова Юлія Олексіївна 4-В
48 Чмирьова Валерія Андріївна 4-В
49 Швитай Віра Вадимівна 4-В
50 Шинкарук Алєся Іванівна 4-В
51 Шуклінова Маргарита Олексіївна 4-В

        2.Нагороджені учні Подяками за участь в Інтелектуальному марафоні  (шкільні олімпіади) ,що набрали більшість балів:

                 Серед 2-х класів

1 місце –  Кононенко Соломія  2-Б (169б.)

2 місце –   Кунін Іван 2-В (161б.)

3 місце –   Карпенко Андрій – 2-Б (160б.)

               Серед 3-х класів

1 місце – Татаренко таміла– 3-Б (210б.)

2 місце –  Бородай Альбіна – 3-Б (191б.)

3 місце –  Стеченко Іван– 3 – А (182б.)

3 місце – Квітка Олександра 3-Б (182б)

                Серед 4-х класів

1 місце –  Шарун Максим – 4 –Б (196б)

1 місце –  Хоменчук Єгор – 4-Б (193б)

2 місце – Бідний Денис – 4- В (184б)

        3. Нагороджені Грамотами  УО учні школи, що посіли призові місця в районних предметних олімпіадах

          – Шарун Максим , учень  4-Б класу, що посів 2-ге  місце в  ІІ (районному) етапі Міжнародного конкурсу імені Петра Яцика.

          –  Хоменчук Єгор, учень 4-Б класу, що посів 3-тє місце у ІІ районному етапі ХХ Міжнародного конкурсу імені Петра Яцика..

          – Хоменчук Єгор, учень 4-Б класу,  що посів  1-е місце у

ІІ районному етапі олімпіади з англійської мови.

          –  Слободенюк Лев, учень 4-В класу,  що посів  1-е місце у ІІ районному етапі олімпіади з англійської мови.

          – Швитай Віра, учениця 4-В класу,  що посіла ІІ-е місце у

ІІ районному етапі олімпіади з англійської мови.

          – Шарун Максим, учень 4-Б класу,  що посів ІІ-е місце у ІІ районному етапі олімпіади з англійської мови.

           – Ушакова Юлія, учениця 4-В класу,  що посіла ІІ-е місце у

ІІ районному етапі олімпіади з англійської мови.

            – Домніцький Олександр, учень 4-Б класу,  що посів ІІІ-е місце у ІІ районному етапі олімпіади з англійської мови.

             – Васильєва Поліна учениця 4-В класу,  що посіла  ІІІ-е місце у  ІІ районному етапі олімпіади з англійської мови.

Н.В.

                – Шарун Максим, учень 4-Б класу¸що посів І місце у ІІ районному етапі олімпіади з математики;

           – Бідний Денис, учень 4-В класу, що посів І місце у ІІ районному етапі олімпіади з математики;

           – Мітрохін Артем, учень 4-В класу, що посів ІІ м ісце у ІІ районному етапі олімпіади з математики;

           – Хоменчук Єгор, учень 4-Б класу, що посів ІІІ місце у ІІ районному етапі олімпіади з математики

         4.Відзначені колективи класів за сумлінну працю: 3-А (Семенюк Н.В.), 3-Б (Дзигман Н.В.), 3-В (Коляда О.Ф.), 4-Б (Григор’єва С.В.),1-Б (Місаілову Л.В.), 1-В (Бойко Л.А.), 2-А (Легейду О.О.), 2-Б (Горностаєву О.М.), 4-В ( Чайку Ю.Б.), 2 –В (Апаршину Л.І.), 4-А ( Крекотень Н.Ф.), 1-А ( Сорока О.В.) .

         5. .Нагороджені Сертифікатами учасника учні школи, що взяли участь у Всеукраїнському конкурсі з англійської мови «Гринвіч»:

1. Подойма Мирослав –  3-Б кл. – 63б.

2. Паламарчук Данііл –  3-Б кл. – 58б

3.Богаченко Дар’я –  3-Б кл. – 58б.

4.Скоба Дар’я –  3-В кл. – 56б.

5. Веркуніч Олена –  3-Бкл. – 54б.

6. Андрушков Матвій –  3-Б кл. – 49б.

7. Антоненко Олександр –  3-В кл. – 49б.

8. Сечко Надія –  3-В кл. – 49б.

9. Садекова Настя –   3-В кл. – 49б.

10. Степенко Іван –  3-Акл. – 49б.

11. Сидорчук Єгор –  3-В кл. – 48б.

12. Пономаренко Владислав – 4-Б кл. – 76б.

13. Ткаченко Денис – -4-Б кл. – 76б.

14. Бідний Денис – 4-В кл. – 76б.

15. Слободенюк Лев – 4-В кл. – 71б.

16. Макаренко Макар – 4-В кл. – 71б.

17. Машкін Петро – 4-В кл. – 71б.

18. Кривов’яз Софія – 4-Б кл. – 67б.

19. Хоменчук Єгор – -4-Б кл. – 66б.

20. Кравченко Остап – 4-В кл. – 64б.

                                                                      6.

                                    Виховний процес в школі

Виховний процес є невід’ємною складовою освітнього процесу у школі і він ґрунтується на загальнолюдських цінностях, культурних цінностях Українського народу, цінностях громадянського (вільного демократичного) суспільства, принципах верховенства права, дотримання прав і свобод людини і громадянина, принципах, визначених Законом України “Про освіту”, та спрямований на формування:

відповідальних та чесних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству;

поваги до гідності, прав, свобод, законних інтересів людини і громадянина; нетерпимості до приниження честі та гідності людини, фізичного або психологічного насильства, а також до дискримінації за будь-якою ознакою;

патріотизму, поваги до державної мови та державних символів України, поваги та дбайливого ставлення до національних, історичних, культурних цінностей, нематеріальної культурної спадщини Українського народу, усвідомленого обов’язку захищати у разі потреби суверенітет і територіальну цілісність України;

усвідомленої потреби в дотриманні Конституції та законів України, нетерпимості до їх порушення, проявів корупції та порушень академічної доброчесності;

громадянської культури та культури демократії;

культури та навичок здорового способу життя, екологічної культури і дбайливого ставлення до довкілля;

прагнення до утвердження довіри, взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

почуттів доброти, милосердя, толерантності, турботи, справедливості, шанобливого ставлення до сім’ї, відповідальності за свої дії;

культури свободи та самодисципліни, відповідальності за своє життя, сміливості та реалізації творчого потенціалу як невід’ємних складників становлення особистості.

З метою всебічного розвитку формування творчої свідомої особистості в школі проводилась робота згідно з річним планом виховної роботи школи та планом виховної роботи вчителів .

         Протягом навчального року планувалось проведення загальношкільних, позакласних, планових заходів, метою яких є виховання в учнів поваги до національних звичаїв та традицій, відродження народних свят, виховання почуттів доброти, дружби, поваги до державних символів, любові до рідного краю.

         Основними заходами є: ранкові зустрічі, відвідання районної бібліотеки, екскурсії, театри, кінотеатри, рухливі перерви, шкільні та класні свята, робота по запобіганню та попередженню дорожньо-транспортного травматизму, та протипожежна безпека, гурткова робота, басейн, школа мистецтв № 7, робота Доброго королівства “Первоцвіт”, а також години спілкування за такими напрямками:

а) безконфліктне існування

      1 кл.  формування вміння спілкування

      2 кл.  вміння співпраці з іншими

      3 кл.  вміння підтримувати один одного

      4 кл.  вміння вирішувати проблеми ситуації

б) економічне виховання

в) превентивне виховання:

 • попередження правопорушень
 • попередження шкідливих звичок
 • профілактика СНІДу
 • охорона здоров’я
 • охорона навколишнього середовища

         Патріотично-військове виховання у школі здійснюється через систему позашкільних та позакласних заходів:

– тематичні уроки «Україна – мій рідний дім»;

– конкурс малюнків «І в нас вона одна-єдина: це наша славна Україна»;

–  години спілкування на тему «Ми – маленькі українці»;

– екскурсії по місцях пам’яті (музей голодомору, Бабин Яр);

–  свято «Козацькому роду нема переводу»;

– свято до Дня Збройних Сил України;

–  виготовлення карти України до Дня Соборності;

– шанування народних традицій та свят:

          – свято «Батюшка Наум, виведи синка на ум»;

          – свято Андрія Первозванного;

          – свято Миколая «Слухняним – подарунок, неслухам – різочка» 

          – Різдвяний вертеп;         

–  фестиваль української народної казки (інсценівки);

– конкурс мрійників «Моя Україна в ХХІ ст..»;

– майстер-клас з виготовлення української іграшки;

– проведення тижня української мови «Любов до України неможлива без любові до рідного слова»;

– науково-практична конференція«У всьому світі – кожен знає –  Батьківщина лиш одна»;

– літературна вікторина за творами Л. Українки « Я маленька Українка»;

– Шевченківські дні:

     – вивчення творчого шляху великого Кобзаря;

     – літературні читання «Від Тарасика – до Тараса»;

     – екскурсія до музею та пам’ятника Т.Г. Шевченка;

     – твори-роздуми на тему «У Шевченковій світлиці»;

     – конкурс на кращого читця віршів Шевченка;

    – виставка малюнків до програмних творів;

    – перегляд фільму «Дитинство Шевченка»;

    – свято «Славетний поет і художник, гордість і слава України»;

– свято Великодня «І Земля – ніби писанка світла»;

– дослідно-експериментальна робота «Мій український рід»;

– зустрічі з ветеранами Великої Вітчизняної війни «Ніщо не забуте, ніхто не забутий»;

–  презентації інтерв’ю з учасниками АТО;

– участь у мітингу до 9 травня;

– екскурсія до музею Великої Вітчизняної Війни;

– проектна діяльність «Київ майбутнього»;

– екскурсія до виставки «Київ у мініатюрі».

Щороку проводяться екологічні агітбригади, толоки по упорядкуванню пришкільної території та пам’ятних місць Києва.

Відбулися:

– класні години за темами «Екологічні проблеми сучасного людства», «Червона книга Землі»;

– квест «Життя юних натуралістів»;

– перша зустріч осені за народним календарем – Семена. Проводи птахів у вирій;

– осіння толока «Листя»;

– міжнародний день захисту тварин. Виставка домашніх улюбленців;

– КВК «Наші менші друзі»;

– бесіди на тему «Чисті водойми», «Ми – діти планети Земля»;

–  природоохоронна акція «Збережи ялинку»;

– турбота про пташок взимку. Виготовлення годівничок;

– трудові десанти „ Зустрічаємо весну”,  „ Планета без сміття”;

– екологічне виховання засобами рідної мови: твори-роздуми на тему «Що буде, якщо…»;

– до дня довкілля тематичний захід «Вода – джерело життя»;

– екскурсія до музею води;

– засідання круглого столу «Природу найлегше підкорити, підкорюючись їй»;

– майстер-клас «Трюки з науки»;

– міні-проект «Земля – наш спільний дім»;

– культ-похід до парку Партизанської слави;  

– екологічна мандрівка «Природа, наш дім, а ми – господарі в нім»;

– форум ідей «Це ж для тебе усе, це твій дім, це – природа»;

– сюжетно-рольові ігри, як засіб екологічного виховання.

– Учні 3-В та 4-А класів взяли участь у міському англомовному конкурсі «Ecohouse» де посіли 3-тє місце.

Виховна робота проходить за такими напрямками : додаток № 4.

7.

В школі працює бібліотека /0,5 ставки / вівторок, середа : 9-00 –16-00

п’ятниця:  9-00 – 15-00 .

Бібліотека школи – структурний її підрозділ, основною метою якого є розв’язання завдань:

 • повноцінне інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу;
 • повноцінне методичне забезпечення навчально-виховного процесу;
 • інформування батьківської громадськості;
 • вивчення інформаційних потреб та запитів читачів, їх повноцінне задоволення;
 • інформаційний сервіс шкільної бібліотеки.

Кількість читачів у бібліотеці становить  308;

з них учнів 278 ; учителів 30; батьків 8.

          Кількість фонду примірників 5578, з них: підручників 4279, художньої –  750 примірників, назв періодичних видань – 18,  галузевої та методичної літератури-1299 примірників.

         Протягом року  проведено Всеукраїнський тиждень дитячої та юнацької книги, різні    масові заходи , з них: книжкових виставок та тематичних полиць -18, бесід – 4, проводився шкільний огляд-конкурс “Живи, книго!”. Бібліотекар проводить  у школі цикл бесід на тему “Як правильно користуватись книгою”, конкурси та вікторини, літературні ранки, бібліотечні уроки.

         Шкільна бібліотека співпрацює з районною бібліотекою на базі якої проводяться: свято „Книги”, посвята в читачі, зустрічі з письменниками.

Учні школи не повністю забезпечені  підручниками станом на 31.05.2020 року.

Предмети 1 клас /100 учнів/ 2 клас /78 учнів/ 3 клас /93учнів/ 4 клас  /86учнів /
К-сть підручн. % К-сть підручн. % К-сть підручн. % К-сть П  ідручн. %
Українська моваБуквар Літературне читання 108 – 100– – 102 – 100 – – 97 95 100 100
Математика 100 100 100 100   100 100
Я досліджую світ      100 100 100 100
Я у світі 43 67
Природознавство   60 94
Трудове навчання      
Мистецтво Музичне мистецтво 100 100 100 100 –   –     42 – 66
Образотворче мистецтво
Основи здоров’я   42 47
Англійська мова 110 100 100 100
Сходинки до інформатики 42 66
     

8.

     Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 4 червня 2003 року за № 850 “Про внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 19 червня 2002 року № 856”, розпорядження Деснянської райдержадміністрації від 03.02.2019 р. № 54 “Про організацію харчування учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів у 2018/2019 навчальному році” та наказу управління освіти від 05.02.2019 р. № 62, установлено графік сніданків:

1 перерва  –  1-А, 1-Б, 1-В, , 2-А,  2-В;

2 перерва  –  3-А, 3-Б, 3-В,  4-А, 4-Б, 4-В, 4-Г;

3 перерва  –                               1 зал: перші класи;

                                                   2 зал: другі – четверті класи.                   

                            (безкоштовними  сніданками охоплені всі учні школи)

         Ведуться відповідні корективи у замовленні для дітей, які за  медичними довідками мають певні обмеження щодо споживання тих чи інших напоїв. Створено  графік чергування вчителів у їдальні під час сніданку.

Організоване попереднє замовлення на кількість гарячих обідів по кожному із класів та своєчасне подання їх завідуючій виробництвом. Також своєчасне накриття столів черговими класу та їх прибирання.

В їдальні знаходиться куточок споживача, де є відомості про графік харчування, розклад дзвінків, меню їдальні та вартість сніданків і обідів. “Абетка харчування” розповість дітям про культуру харчування.

                   Медичне обслуговування забезпечене медсестрою на  ставку та лікарем із розрахунку на одну ставку лікаря 2,5 тис. дітей. Від районної поліклініки та школа має ставку медичної сестри ГПД.

            Медичний кабінет складається з однієї кімнати, яка розділена на дві частини: перша частина відведена для прийому дітей, друга частина для проведення маніпуляції, а також для тимчасової ізоляції захворілих дітей. В кабінеті є таке обладнання: медичний столик, медичний шафа, ростомір, ваги, лампа для квартування приміщення, таблиця для визначення гостроти зору, апарат для вимірювання АТ, холодильник, посуд для замочування використання шприців і залишків вакцини, набір для педикульозу. В кабінеті є ампульна посиндромна укладка для надання невідкладної медичної допомоги.

В школі діти та вчителі забезпечені медичним обслуговуванням. Всі діти приходять у школу з довідками Ф.026, для чого проходять поглиблений медичний огляд. У школі діти медичний огляд не проходять згідно з наказом Головного управління освіти № 459 від 30.12.1999 року “Положення про диспансеризацію дітей” відповідно віку, згідно графіків ДШВ.             

         З медичних документів усі  дані записуються в “Листок здоров’я”. Діти, які потребують дієтичного харчування, записуються в диспансерний журнал (записано 60 дітей).

         Згідно наказу № 410 від 03.06.1987 р. регулярно, після кожних канікул, проводиться огляд на педикульоз, один раз на місяць проводиться контроль за уроками фізкультури.

         Проведення профілактичних щеплень відбувається за планом. Перед профщепленням дитина ретельно оглядається лікарем, з обов’язковою термометрією. Усі щеплення проводяться тільки одноразовими шприцами.

         Постійно здійснюється контроль за наявністю медикаментів і перев’язочного матеріалу, за терміном зберігання ліків. Медичними препаратами через поліклініку школа забезпечена не повністю, тому ліки докуповуються за рахунок батьків.

         Постійно здійснюється контроль за виконанням санітарно-протиепідемічного режиму харчоблоку та школи.

         Всі працівники школи щорічно проходять медичний огляд у поліклініці № 2 Деснянського району.

9.

Øмалозабезпечені  (не має)

 • діти які потерпіли від

         Чорнобильської катастро-

         фи  (53 чол. Категорія Д)                  – 100% безкоштовне харчування

 • сироти ( 2 чол.)                                 – 100 % безкоштовне харчування
 • учні із багатодітних сімей  (20чол.)   – 100% безкоштовне харчування
 • діти – інваліди  (2 чол.)                         –  100% безкоштовне харчування     
 • дітей учасників АТО (9 чол)     – 100% безкоштовне харчування

Ø   учні, які потребують дієтич-

ного харчування (-)                – 100% безкоштовне харчування

 •   діти, батьки яких

        загинули від нещасних випадків

        на виробництві або при виконанні

         службових обов’язків      (1чол.)

10.

 В школі працює дитяча шкільна організація  Добре королівство “Первоцвіт” де є вибрані дітьми король та королева, кожен клас це міністерство в якому є міністри здоров’я, освіти, науки, інформації, культури фінансів, спорту та інші. Всього вісім міністрів /додаток № 3/. А всі учні школи є мешканцями цього королівства. Через 100 днів від першого вересня проводиться свято – посвята для учнів перших класів, які отримують посвідчення доброго мешканця королівства, значок та закони Доброго королівства “Первоцвіт” для учнів та їх батьків. Обіцяють бути чемними і добрими мешканцями та приймати активну участь у житті королівства. В вересні 2005 року була відкрита кімната самоврядування.

         Виховна робота проходить за такими напрямками : додаток № 4.

Фестиваль – конкурс « Україна збирає таланти» учень 3-Б класу Микола Лашков нагороджений Дипломом.

          Вчителі школи мають друковані роботи:

            Вчитель – методист Коляда Ольга Францівна ж-л « Початкова школа» № 1 за 2019рік ст.1-3 стаття « Чим зарадить матерям?» ( літературно – музична композиція, присвячене пам’яті героїв, які полягли в АТО)

            Вчитель – методист Громцева Наталія Петрівна ж-л « Початкова школа і сучасність» № 1 за 2019 рік стаття « Екологічне виховання на уроках рідної мови під час вивчення теми « Прикметник у початковій школі» ст.12-14.

           Вчитель вищої категорії Клименко Світлана Іванівна  ж-л « Англійська мова в початковій школі» № 11 2018рік стаття «День друзів у США», № 12 2018 рік « Міжнародний день туризму. Позакласний захід», № 7 2019 рік « Міжнародний день « Спасибі», № 6 2018 рік « Пригоди Піноккіо.Урок позакласного читання».

           Вчитель – методист Щербина Таїсія Іллівна ж-л «  Англійська мова в початковій школі»  №11 2019 рік стаття « День Святого Миколая», № 8 2019 рік

« Тато, мама, я –екологічна сім’я».

           Практичний психолог школи – Шиловська Олена Миколаївна

           21 січня 2019 року на базі школи був проведений семінар – практикум  для  практичних психологів району на тему « Використання наративних методів у роботі психолога з дітьми, батьками, педагогами».

       8 жовтня 2019 року вчителем Апанасовою Галиною Ігорівною був проведений відкритий урок з англійської мови для батьків та вчителів 1-А класу на тему « Іграшки  та  привітання ».

          23 лютого 2020 року був проведений відкритий урок з англійської мови вчителем Апанасовою Галиною Ігорівною в  1-В  класі на тему « Моя родина» для методиста Управління освіти та вчителів школи.

          24 лютого 2020 року вчителем хореографії Рагімовою Алією Ізевною проведений урок в 3-А класі на тему : «Народно – сценічний танець

11.

У школі створена шкільна батьківська рада, яка сформована з представників (одна особа) від кожного класу,  голови  та заступника голови. Загальна кількість членів  батьківської ради школи нараховує 15 чоловік.

Протягом навчального року відбуваються засідання батьківської ради, на яких розглядаються питання, включені в річний план школи.

Проведені такі збори з участю членів батьківської ради:

 • “Умови успішного виховання дітей в сім’ї “ (3-4-і класи);

     “Щаслива сім’я, яка вона?” (1-2-і класи);

 • “Статеве виховання молодшого школяра” (2-4-і класи);
 • “Здібності. Коли і як вони розвиваються “(1-і класи);
 • “Взаємовідносини між батьками в сім’ї і їх вплив на формування

          особистості дітей молодшого шкільного віку” (1-3-і класи);

 • “Як організувати літній відпочинок дітей?” (1-4-і класи);
 • “Запитуємо – відповідаємо” (1-3-і класи).
 • План роботи школи на майбутній рік

Протягом навчального року проводяться батьківські рейди

 з метою контролю:

 • роботи їдальні;
 • підготовки школи до осінньо-зимового періоду;
 • санітарного стану приміщень школи;
 • організації сніданків, обідів в школі;
 • роботи гуртків у ІІ половині дня;
 • режиму роботи охорони школи;
 • підготовки школи до весняно-літнього сезону.

 Діє лекторій для батьків, який працює згідно  затвердженого плану.

12.

            Так як школа є спеціалізованою  школою 1 ступеня № 312 з поглибленим вивченням англійської мови має обмежену кількість батьків, а також не має старшокласників, у школі не діє рада школи (трикутник)

13.

У школі працює піклувальна рада:

ØГолова ради               –  Старостенко Г.         – депутат міської ради

Ø                                                                        

ØСекретар                             –  Клименко Г.М.         – голова ПК школи, вихователь       

                                                                                                 ГПД

ØЧлени ради                –  Коротка Н.Л    . – голова батьківського комітету

                                               –  Місаілова Л.В.. – вчитель початкових класів,

                                                                           голова МО

14.

Діяльність євроклубів,осередків дружби за 2019-2020 навч. р.

          Напрямки роботи з дітьми:

       Ознайомили дітей з історією та культурою народів світу, інформували молодь про традиції проведення міжнародних заходів присвячених: екологічним, мовним, правовим, сімейним та багатьом іншим глобальним питанням, що пропагують мир, любов та дружбу в цілому світі; відтак, збагачують духовний світ особистості; розвивають вміння  самостійно знаходити і передавати інформацію;

формують навички усного мовлення, вміння вести бесіду на будь-яку із запропонованих тем; розвивають творчі здібності за рахунок програвання широкого спектра соціальних ролей та виконання творчих робіт;

виховують культуру мовлення,  повагу до традицій народів світу: Америки, Великої Британії, Польщі, Туреччини, тощо; викликають почуття ввічливості у стосунках з товаришами; відтак, несуть позитивні емоції, інтерес до вивчення іноземної мови, бажання відкривати щось нове та незвичне, що сприятиме налагодженню контактів з представниками інших культур та народностей.

В 2019/2020 навчальному році були проведені такі заходи :

21 вересня Міжнародний день миру              

(захід проведено 20.09.)

26 вересня Європейський день мов

(захід проведено 26.09.)

27 вересня

Всесвітній день туризму

(захід проведено 27.09.)

06 жовтня

Всесвітній день охорони довкілля

(захід проведено 04.10.)

24 жовтня

Міжнародний день Організації Обєднаних Націй

(День ООН)

(захід проведено 24.10.)

29 жовтня

День республіки в

Туреччині

(захід проведено 25.10.)

31 жовтня

«Хеллоуїн» – переддень Дня всіх святих

(захід проведено 04.11.)

11 листопада

День незалежності Польщі

(захід проведено 11.11.)

16 листопада

Міжнародний день терпимості

(захід проведено 15.11.)

20 листопада

Всесвітній день дитини

(захід проведено 20.11.)

24 листопада

День друзів в США

(захід проведено 22.11.)

28 листопада

День подяки в Америці

(захід проведено 28.11.)

10 грудня

Міжнародний день прав людини

(захід проведено 10.12.)

25 грудня

Католицьке Різдво

(захід проведено 25.12.)

11 січня

Міжнародний день «Спасибі»

(захід проведено 13.01.)

14 лютого

День Святого

Валентина

(захід проведено 14.02.)

11 березня

День Співдружності націй

(захід проведено 11.03.)

1 квітня

Міжнародний день сміху

(захід проведено 01.04.)онлайн

20 квітня

Великдень у католиків

(захід проведено 18.04.)онлайн

23 квітня

День англійської мови

(захід проведено 23.04.) онлайн

24 квітня

Участь у фестивалі «Свято Великодня в країнах світу»

“ Easter in the USA”онлайн

12 травня

День Матері

(захід проведено 12.05.) онлайн

15 травня

Міжнародний день сімей

(захід проведено 15.05.) оглайн

18 травня

День Європи в Україні

(захід проведено 19.05.) онлайн

                                                                           15

У 2018-2019 навчальному році  угоди про міжнародну співпрацю не укладалися.

16.

         У школі створена  власна система інформаційного забезпечення. Школа має іменні щоденники, картинну галерею.

         У школі  працюють дев’ять мультимедійних комплекси (кабінет англійської мови, методичний кабінет,каб.№ 22,1-А, 1-Б, 1-В, 2-А, 2-Б.2-В).

17. Фінансово-господарська діяльність

Результати фінансово – господарської діяльності:

Використання бюджетних коштів, що виділялися закладу для покращення матеріально-технічної бази, як-то: проведення ремонтних робіт, придбання меблів, навчального обладнання, літератури, шкільної форми тощо.

 1. Використання бюджетних коштів основного фонду, що виділялись закладу для матеріально технічної бази:
2019 рік  
Придбання новорічних подарунків пільговим категоріям 9721,10
Придбання пожежного обладнання 2798,00
Придбання канцелярських товарів та паперу 9055,21
Придбання шкільної та спортивної форми 7000,00
Придбання будівельнихтоварів 5601,12
Придбання господарських товарів 12843,79
Придбання медикаментів 2399,10
Поточний ремонт обладнання 11916,00
Заправка та відновлення картріджів 19597,20
Обслуговування тривожної кнопки 4500,00
ГІОЦ 14400,00
Послуги інтернету 1770,00
Послуги з доступу до інтернету 13130,00
Заміна світильників 186054,74
Благоустрій території 11759,08
Технічне обслуговування фонтанчиків 32316,00
Очищення зливостоків 10000,00
Програма МЕДОК 2000,00
Аварійний поточний ремонт будівель 137825,43
Поточний ремонт місць загального використання 49837,07
Поточний ремонт покриття підлоги 36587,45
Дератизація 2700,00
Інформаційні послуги 490,00
Перевірка гідравлічних кранів 2101,58
Перезарядка вогнегсників 1080,00
Заміри опору ізоляції 2592,18
Технічне обслуговування ЦО, ГВП, ХВП 8400,00
Послуги з підготовки МТП до опалювального сезону 11838,31
Навчання у сфері публічних закупівель 2400,00
Навчання допуску по електробезпеці 654,00
Навчання з питань пожежної безпеки 580,00
Технічне обслуговування електричних мереж 3180,00
Поточний ремонт приміщень (НУШ) 158400,22
Придбання дидактичного матеріалу (НУШ) 90855,00
Придбання меблів (НУШ) 249477,00
Всього 1115859,58
2020 рік  
Придбання миючих засобів 15793,20
Придбання господарських товарі 5143,80
Придбання канц.. товарі 4515,00
Придбання будівельних матеріалів та фарби 6607,02
Придбання оргтехніки 10000,00
Придбання БФП 14400,00
Придбання кухонного приладдя 24999,00
Передплата за періодичні видання на 2020р 4599,57
Заміри опору ізоляції 3500,00
Утилізація ламп 6264,00
Технічне обслуговування ЦО, ГВП, ХВП 9600,00
Технічне обслуговування електричних мереж 3900,00
Послуги по прийманню 80,00
Обслуговування вентиляційної системи 6999,96
Обслуговування тривожної кнопки 4500,00
ГІОЦ 15840,00
Послуги інтернету 2160,00
Телекомунікаційні послуги 392,56
Всього 139294,11
Разом 1255153,69
2.    Видатки за іншиминадходженнямиспеціального фонду (грн):
2019 рік  
Придбання комп’ютерної техніки(НУШ) 63200,00
2020 рік  
Придбання комп’ютерів для ведення бух.обліку 46000,00
Капітальний ремонт харчоблоку 299887,20
Разом 409089,20
 1. Кошти, отримані від надання платних послуг:
2019рік  
Підписка періодичних видань на 2020р 9901,15
Придбання інтерактивної дошки 25000,00
Всього 34901,15
2020рік 0,00
3.Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги
(З орендинерухомості та індивідуальновизначеного майна ) (грн):  
надходження до бюджетних установ від господарської або виробничої діяльності немає
4. Залучені кошти (благодійні, спонсорськівнески та дарунки) (грн):  
  2019 рік  
  Навчальні посібники та художня література 29441,46
  Ігровий набір 4067,92
  2020рік  
  Навчальні посібники та художня література 1998,47
  Разом 35507,85

18

         Організація внутрішкільного контролю за виконанням навчального плану, програм, якістю знань, умінь і навичок учнів ведеться за річним планом. Результати контролю можна прослідкувати за книгою “Внутрішкільного контролю”, довідками, інформаціями, наказами, які видаються за результатами перевірок.

19.

09. 08 .2019р.- перевірка готовності закладу до 2019-2020 н. р.( Семенкова Т.П., Репа О.В.)

29.10.2019р.-розгляд звернення Гильова О.В., батька учня 2-В класу,перевірка проведення позапланових інеструктажів( Шурко О.В., Семенкова Т.П.)

19.11.2019р.- розгляд звернення Гильова О.В., батька учня 2-В класу.-(

 Головний спеціаліст ДОН Чераньова О.О,, Березовська А.В.начальник відділу інспектування та освітнього процесуДОН)

23.11.2019р. –перевірка пожежної та техногенної безпеки( Загорський М.М..)

24.01 2020р.-участь у засіданні команди супроводу(інклюзивна освіта,

(В иговська М.О.)

26.02 2020р.-перевірка ведення документаціїї з питань охорони праці

( Семенкова Т.П.)

01.06.2020- моніторинг стану готовності школи до відновлення освітнього процесу ( Макаревич Н.В., Головний спеціаліст Управління освіти)

Директор                                                                                         Т.Л.Дьяченко

   
   

Звіт

роботи літнього мовного табору Extra Happy Term

1. ЗНЗ – спеціалізована школа з поглибленим вивченням англійської мови І ступеня № 312 Деснянського району міста Києва.

2. Тривалість табору з 03.06.-по 15.06.19.

3. Мова проведення табору – англійська.

4. Кількість учнів у таборі

1-4 кл. – 30 учнів.

5. Матеріали яких видавництв використовувалися:

http.//learnenglishkids.britishcouncil.org

http.//www.teachenglish.org.uk/

6. Загальне враження від роботи позитивне з боку вчителів,

дітей та батьків. 3 групи працювали по 10 дітей,

відповідальними групи були вчителі Апанасова Г.І. та Смірнова С.М.,  Пікуль Г.І.

Загальна тема мовного табору “Health and Nature”. На кожний день була запланована тема, а саме:

Hello! (Клуб знайомств), Summer is near (Планування літнього відпочинку),Travelling (Туризм в літку), Animals, Fish, reptiles and amphibians, Insects, Bird world, Weather, The green tree of our land, Plants and food, Art experiment, Biological experiments, Transport.

Робота мовного табору передбачала комунікативне, лінгвістичне,

соціокультурне спрямування. За рахунок гри, роботи в парах вчитель розвивав пізнавальну діяльність учнів та бажання брати участь в міжкультурній комунікації.

Під час роботи діти грали на свіжому повітрі в різні ігри, вивчали пісні, вірші, малювали, розгадували ребуси, загадки, кросворди. Проводилася групова та індивідуальна робота, виконувалися творчі завдання. Був обраний театральний напрям роботи, показ сценки та презентований під час заходу в кінці роботи табору.

7. Рекомендації щодо покращення організації роботи на наступний рік саме такі:

1)Враховувати уподобання дітей і за потребою змінювати роботу під можливості та смаки дітей.

2)Більш залучати дітей до пошуку корисної інформації.

Відповідальна за літній мовний табір Апанасова Г.І.

 В спеціалізованій середній загальноосвітній школі 1 ступеня № 312:

 • навчається 351  учня (12 класів)
 • у школі працює 30 педагогів
 • якісний склад колективу:

вчителі-методисти                      –   7

старший вчитель                        –   9

старший вихователь                     –   

вчителі з вищою категорією       –   28

вчителі з І категорією                 –   6

вчителі з П категорією               –   2

спеціалісти                                  –  

     мають освіту:

                   вищу                             – 30

                   середньо-спеціальну    – 

                   студенти                          –

     нагороджені:

         знаком “Відмінник освіти України”                                    – 2

         медаллю “За трудову доблесть”                                          – 1

         грамотою Головного управління освіти і науки м.Києва    – 14

         Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України – 5

2.

          Перед установою стояли наступні завдання:

~ забезпечення узгодженості в діях шкільного колективу, що спрямовані на 

   успішний навчальний процес;

~ створення умов для підвищення методичного рівня вчителів;

~ досягнення належного науково-технічного оснащення учбового процесу;

~ створення умов для всебічного розвитку особистості учня;

~ забезпечення умов для успішної взаємодії шкільного колективу з батьками.

         Школа вирішує проблеми:

 • організації учнівського самоврядування (шкільна організація «Первоцвіт»)
 • створення умов для отримання позитивного досвіду як необхідної умови  розвитку особистості дитини.

Кредо педагогічної діяльності школи:

 • перш за все – не нашкодь;
 • світ дитини-це конкретні предмети і форми спілкування, пам’ятай про це;
 • дитина навчається, коли спілкується;
 • у сучасному світі грамотність  відображається у сукупності вмінь;
 • оцінювання – це процес навчання, а не його наслідок;
 • дитина хоче здобувати знання самостійно, а не брати їх готовими;
 • робота учня повинна мати певний зміст;
 • дитина любить працювати руками, тому враховуй це при побудові уроку.

3.

У школі створені всі умови для виховання, навчання та відпочинку дітей    6-10 років. Кожен клас має 4 приміщення (клас для навчання, ігрова кімната, санітарна, кімната для зберігання одягу)  Учні 1-х класів (шестирічки) мають спальні кімнати для денного відпочинку.

         Усі учні відвідують школу. Дітей, які порушують вимоги щодо обов’язкового здобуття загальної середньої освіти немає.

4.

            Науково-методичне забезпечення роботи закладу відтворене у моделі організації структури управління школою /додаток № 1/.     Робота педагогічної ради відбувається за певною структурою (додаток № 2)

         Школа має класи: (1-А, 1-Б.1-В-класи НУШ,2-Б, 3-Б класи Інтелект України 2-В, 3-В, 4-В, що працюють за “Комплексною програмою розвитку дитини “Росток”.

         Школа має спільну дослідно-експериментальну роботу з Інститутом психології ім. Г.С.Костюка АПН України за темою: “Розвиток індивідуально-психологічних якостей особистостей, як необхідна мова розуміння та інтерпретації життєвого досвіду дітьми молодшого шкільного віку” (Угода затверджена 1.10.2015 року, строком до 30.06.2019 року) .

            Школа працює за педагогічною технологією « Росток» ( наказ Департаменту освіти і науки, молоді та спорту КМДА № 636 від 19.12.2014 року – відповідальний керівник  Дьяченко Т.Л)

5.

         У школі, крім дисциплін, затверджених Міністерством освіти і науки України, введено:

 • хореографія
 • поглиблене вивчення англійської мови
 • уроки здоров’я
 •  секція боротьби
 • ранкові зустрічі (15-20 хв.)
 • динамічні перерви
 • „Здоров’ятко”
 • студія образотворчого мистецтва
 • хор
 • ансамбль народного танцю      

          Учні школи щорічно приймають участь у районних олімпіадах, конкурсах, змаганнях.

.Нагородити Похвальними листами за відмінні успіхи у навчанні  учнів: 

1. Ткаліч Аліну Денисівну 2-А
2. Степенка Івана Андрійовича 2-А
3     Зайченка Артема Івановича 2-Б
4. Круковець Анастасію Юріївну 2-Б
5. Семенця Дениса Андрівйовича 2-Б
6 Смагу Вероніку Олегівну 2-Б
7 Тарасевич Анастасію Павлівну 2-Б
8 Тараненко Тамілу Русланівну 2-Б
9. Антоненка Олександра Валентиновича 2-В
10 Сидорчука Єгора Михайловича 2-В
11. Садекову Анастасію Сергіївну 2-В
12. Бахшалієву Азізу Емін кизи 3-А
13. Грабчак Алісу Олексіївну 3-А
14. Бондаренко Марію Вікторівну 3-Б
15. Гончар Єлизавету Сергіївну 3-Б
16 Заворотню Софію Русланівну 3-Б
17. Макаренко Макара Олексійовича 3-Б
18. Мільченка Володимира Олександровича 3-Б
19 Мурсанову Камілу Мушфігівну 3-Б
20. Лугіну Дар’ю Олегівну 3-Б
21. Пономаренка Владислава Олеговича 3-Б
22. Шаруна Максима Володимировича 3-Б
23. Шпильовську Вікторію Олександрівну 3-Б
24. Шульгу Артема Богдановича 3-Б
25. Хоменчука Єгора Євгеновича 3-Б
26. Бідного Дениса Сергійовича 3-В
27. Бордюг Кирила Юрійовича 3-В
28. Грабовську Анну Станіславівну 3-В
29. Косенка Андрія Олександровича 3-В
30. Мітрохіна Артема Євгеновича 3-В
31. Слободенюка Льва Вячеславовича 3-В
32 Чмирьову Валерію Андріївну 3-В
33 Швитай Віру Вадимівну 3-В
34 Шуклінову Маргариту Олексіївну 3-В
35 Шинкарук Алєсю Іванівну 3-В
36 Семенченко Вікторію Владиславівну 3-В
37 Акулова Дениса Андрійовича 4-А
38 Балазюк Софію Володимирівну 4-А
39 Дроботун Вероніку Олександрівну 4-А
40 Іваненка Глєба Олеговича 4-А
41 Качкан Яну Олександрівну 4-А
42 Костельнюк Ольгу Юріївну 4-А
43 Котову Вікторію Юріївну 4-А
44 Круковець Анну Юріївну 4-А
45 Сем’янчук Антоніну Володимирівну 4-А
46. Шалашенко Марію Романівну 4-А
47. Голумбівського Івана Валентиновича 4-Б
48. Голумбівського Михайла Валентиновича 4-Б
49 Климась Юліану Станіславівну 4-Б
50 Коваля Артема Сергійовича 4-Б
51 Колісник Антоніну Василівну 4-Б
52 Лебединського Івана Олеговича 4-Б
53 Новак Марію Юріївну 4-Б
54 Пелешенка Іллю Юрійовича 4-Б
55 Самофалова Петра Сергійовича 4-Б
56 Сафронову Маргариту Максимівну 4-Б
57 Ульяненко Катерину Вадимівну 4-Б
58 Федорко Дар’ю В’ячеславівну 4-Б
59 Фльору Ольгу Олегівну 4-Б
60 Штейн Меланію Дмитрівну 4-Б
61 Чернюка Кирила Юрійовича 4-Б
62 Андрющенка Євгенія Олександровича 4-В
63 Бойка Андрія Романовича 4-В
64 Босенко Дар’ю Валеріївну 4-В
65 Глибовця Андрія Андрійовича 4-В
66 Гулея Святорслава Ярославовича 4-В
67 Довгопол Єлизавету Олександрівну 4-В
68 Коваленко Олеяну Максимівну 4-В
69 Кочевих Катерину Олегівну 4-В
70 Кузьменко Вероніку Олександрівну 4-В
71 Мокренко Анастасію Юріївну 4-В
72 Соколова Павла Степановича 4-В
73 Строй Мілану Дмитрівну 4-В

        2.Нагородити учнів Подяками за участь в Інтелектуальному марафоні  (шкільні олімпіади) ,що набрали більшість балів:

                 Серед 2-х класів

1 місце –  Круковець Анастасі 2-Б (209б.)

2 місце –   Степенко Іван 2-А (205б.)

3 місце –   Баранова Вікторія – 2-В (200б.)

               Серед 3-х класів

1 місце – Шарун Максим– 3-Б (205б.)

2 місце –  Хоменчук Єгор – 3-Б (198б.)

3 місце –  Заворотня Софія – 3 – Б (194б.)

                Серед 4-х класів (математика)

1 місце –  Колєснік Антоніна – 4 –Б

1 місце –  Кочевих Катерина – 4-В

2 місце –   Коваленко Олеяна – 4- В

3 місце Голумбівський Іван – 4 –Б

                Серед 4-х класів (українська мова)

1 місце –  Кочевих Катерина – 4-В

2 місце –  Коваленко Олеяна – 4- В

3 місце –  Босенко Дар’я – 4 –В

3 місце –  Коліснгик Антоніна -4-Б

3 місце –  Голумбівський Михайло – 4-Б

3 місце –  Федорко Дар’я – 4-Б

        3. Нагородити Грамотами  УО учнів школи, що посіли призові місця в районних предметних олімпіада

          –  Кочевих Катерина,  чениця 4-В класу, що посіла 1-ше  місце в  ІІ (районному) етапі олімпіади з математики .           – Колісник Антоніна, учениця 4-Б класу, що посіла 3-ге  місце в  ІІ (районному) етапі  олімпіади з математики.

           – Коваленко Олеяна , учениця  4-В класу, що посіла 2-ге  місце в  ІІ (районному) етапі  олімпіади з української мови .

           – Кочевих Катерина , учениця 4-В класу, що посіла 3-тє  місце в  ІІ (районному) етапі олімпіади з української мови .

           – Босенко Дар’я, учениця 4-В класу, що посіла 3-тє  місце в  ІІ (районному) етапі  олімпіади з української мови .

          – Федорко Дар’я , учениця  4-Б класу, що посіла 3-тє  місце в  ІІ (районному) етапі Міжнародного конкурсу імені Петра Яцика.

          –  Качкан Яна, учениця 4-А класу, що посіла 3-тє місце у ІІ районному етапі 14 Міжнародного конкурсу імені Петра Яцика..

          – Коваленко Олеяна, учениця 4-В класу,  що посіла  1-е місце у

ІІ районному етапі олімпіади з англійської мови.

          –  Мокренко Анастасія, учениця 4-В класу,  що посіла  1-е місце у ІІ районному етапі олімпіади з англійської мови.

          – Босенко Дар’я, учениця 4-В класу,  що посіла ІІ-е місце у

ІІ районному етапі олімпіади з англійської мови.

          – Кузьменко Вероніка, учениця 4-В класу,  що посіла ІІ-е місце у ІІ районному етапі олімпіади з англійської мови.

           – Балазюк Софія, учениця 4-А класу,  що посіла ІІ-е місце у

ІІ районному етапі олімпіади з англійської мови.

            – Федорко Дар’я, учениця 4-Б класу,  що посіла  ІІ-е місце у

ІІ районному етапі олімпіади з англійської мови.

             – Колісник Антоніна учениця 4-Б класу,  що посіла  ІІ-е місце у  ІІ районному етапі олімпіади з англійської мови.

         5.Нагородити  Дипломом за участь у всеукраїнській предметній олімпіаді « Олімпус». Зимова сесія.

        – Федорко Дар’ю – ученицю 4-Б класу, що посіла 7-ме місце ( англійська мова)

         –  Коваленко Олеяна – ученицю 4-В класу, що посіла  8–те  місце ( англійська мова).

      –  Мокренко Анастасія – ученицю 4-В класу, що посіла 10-те місце (математика).

        – Строй Мілана – ученицю 4-в класу ,що посіла  5-те місце

 ( українська мова)

 • Коваленко Олеяна – ученицю 4-В класу, що посіла 5-те місце (українська мова)
 • Колісник Антоніна – ученицю 4-Б класу, що посіла 9-те місце (українська мова).

     7.Нагородити Сертифікатами учасника учнів школи, що взяли участь у Всеукраїнському конкурсі з англійської мови «Гринвіч»:

п/п                        ПІБ      Клас     Бали
1 Степенко Іван 2-А 73
2 Ткаліч Аліна 2-А 70
3 Зайченко Артем 2-Б 70
4 Чіпак Поліна 2-А 70
5 Бідний Денис 3-В 73
6 Мітрохін Артенм 3-В 73
7 Бордюг Кирилл 3-В 72
8 Шпильовська Вікторія 3-Б 71
9 Слободенюк Лев 3-В 71
10 Заворотня Софія 3-Б 71
11 Мельник Андрій 3-Б 71
12 Кравченко Остап 3-В 71
14 Дредітова Валерія 4-Б 71
15 Коваленко Олеяна 4-В 71
16 Кузін Богдан 4-А 71
17 Колісник Антоніна 4-Б 70

     8.Нагородити Подякою  за активну участь  в житті школи і класу наступних   батьків:

3-А клас – Василевську С.Є., Каразей Ю.В., Данилюка Д.С.

3-Б клас – Заворотній Р.А., Сукач В.В., Григіна Н.А., Воронова О.Ю.,

                  Неверовська А.С.

2-А клас – Шалашенко Н.М.

2-Б клас – Подойма Ю.В., З_айченко Ю.В., Антонкіна О.А., Куманьок Т.Н.,

                  Смаза І.І., Андрушкова Л.А., Слива М.О.

2-В клас – Солощенко О.М.,Невідничу О.В., Довгопол І.В.

3-В клас –  Струк О.В., Кравченко О.О., Бордюг Т.Ф., Боярчук Н.В.

          9.Відзначити колективи класів 2-А (Семенюк Н.В.), 2-Б (Дзигман Н.В.),

 2-В (Коляда О.Ф.), 3-Б (Григор’єва С.В.),4-Б (Місаілову Л.В.), 4-В (Бойко Л.А.),

1-А (Легейду О.О.), 1-Б (Горностаєву О.М.), 3-В ( Чайку Ю.Б.), 1 –В (Апаршину Л.І.), 3-А ( Крекотень Н.Ф.), 4-А ( Сорока О.В.) за активну участь та дбайливе ставлення  у  проведенні виховних заходів школи.

        10. Вчителі « Гордість школи»:

Місаілова Л.І. – 4-А

Сорока О.В. – 4-Б

Бойко Л.А. – 4-В

                                                                      6.

З метою всебічного розвитку формування творчої свідомої особистості в школі проводилась робота згідно з річним планом виховної роботи школи та планом виховної роботи вчителів .

         Протягом навчального року планувалось проведення загальношкільних, позакласних, планових заходів, метою яких є виховання в учнів поваги до національних звичаїв та традицій, відродження народних свят, виховання почуттів доброти, дружби, поваги до державних символів, любові до рідного краю.

         Основними заходами є: ранкові зустрічі, відвідання районної бібліотеки, екскурсії, театри, кінотеатри, рухливі перерви, шкільні та класні свята, робота по запобіганню та попередженню дорожньо-транспортного травматизму, та протипожежна безпека, гурткова робота, басейн, школа мистецтв № 7, робота Доброго королівства “Первоцвіт”, а також години спілкування за такими напрямками:

а) безконфліктне існування

      1 кл.  формування вміння спілкування

      2 кл.  вміння співпраці з іншими

      3 кл.  вміння підтримувати один одного

      4 кл.  вміння вирішувати проблеми ситуації

б) економічне виховання

в) превентивне виховання:

 • попередження правопорушень
 • попередження шкідливих звичок
 • профілактика СНІДу
 • охорона здоров’я
 • охорона навколишнього середовища

         Патріотично-військове виховання у школі здійснюється через систему позашкільних та позакласних заходів:

– тематичні уроки «Україна – мій рідний дім»;

– конкурс малюнків «І в нас вона одна-єдина: це наша славна Україна»;

–  години спілкування на тему «Ми – маленькі українці»;

– екскурсії по місцях пам’яті (музей голодомору, Бабин Яр);

–  свято «Козацькому роду нема переводу»;

– свято до Дня Збройних Сил України;

–  виготовлення карти України до Дня Соборності;

– шанування народних традицій та свят:

          – свято «Батюшка Наум, виведи синка на ум»;

          – свято Андрія Первозванного;

          – свято Миколая «Слухняним – подарунок, неслухам – різочка» 

          – Різдвяний вертеп;         

–  фестиваль української народної казки (інсценівки);

– конкурс мрійників «Моя Україна в ХХІ ст..»;

– майстер-клас з виготовлення української іграшки;

– проведення тижня української мови «Любов до України неможлива без любові до рідного слова»;

– науково-практична конференція«У всьому світі – кожен знає –  Батьківщина лиш одна»;

– літературна вікторина за творами Л. Українки « Я маленька Українка»;

– Шевченківські дні:

     – вивчення творчого шляху великого Кобзаря;

     – літературні читання «Від Тарасика – до Тараса»;

     – екскурсія до музею та пам’ятника Т.Г. Шевченка;

     – твори-роздуми на тему «У Шевченковій світлиці»;

     – конкурс на кращого читця віршів Шевченка;

    – виставка малюнків до програмних творів;

    – перегляд фільму «Дитинство Шевченка»;

    – свято «Славетний поет і художник, гордість і слава України»;

– свято Великодня «І Земля – ніби писанка світла»;

– дослідно-експериментальна робота «Мій український рід»;

– зустрічі з ветеранами Великої Вітчизняної війни «Ніщо не забуте, ніхто не забутий»;

–  презентації інтерв’ю з учасниками АТО;

– участь у мітингу до 9 травня;

– екскурсія до музею Великої Вітчизняної Війни;

– проектна діяльність «Київ майбутнього»;

– екскурсія до виставки «Київ у мініатюрі».

Щороку проводяться екологічні агітбригади, толоки по упорядкуванню пришкільної території та пам’ятних місць Києва.

Відбулися:

– класні години за темами «Екологічні проблеми сучасного людства», «Червона книга Землі»;

– квест «Життя юних натуралістів»;

– перша зустріч осені за народним календарем – Семена. Проводи птахів у вирій;

– осіння толока «Листя»;

– міжнародний день захисту тварин. Виставка домашніх улюбленців;

– КВК «Наші менші друзі»;

– бесіди на тему «Чисті водойми», «Ми – діти планети Земля»;

–  природоохоронна акція «Збережи ялинку»;

– турбота про пташок взимку. Виготовлення годівничок;

– трудові десанти „ Зустрічаємо весну”,  „ Планета без сміття”;

– екологічне виховання засобами рідної мови: твори-роздуми на тему «Що буде, якщо…»;

– до дня довкілля тематичний захід «Вода – джерело життя»;

– екскурсія до музею води;

– засідання круглого столу «Природу найлегше підкорити, підкорюючись їй»;

– майстер-клас «Трюки з науки»;

– міні-проект «Земля – наш спільний дім»;

– культ-похід до парку Партизанської слави;  

– екологічна мандрівка «Природа, наш дім, а ми – господарі в нім»;

– форум ідей «Це ж для тебе усе, це твій дім, це – природа»;

– сюжетно-рольові ігри, як засіб екологічного виховання.

– Учні 3-В та 4-А класів взяли участь у міському англомовному конкурсі «Ecohouse» де посіли 3-тє місце.

 В спеціалізованій середній загальноосвітній школі 1 ступеня № 312:

 • навчається 351  учня (12 класів)
 • у школі працює 30 педагогів
 • якісний склад колективу:

вчителі-методисти                      –   7

старший вчитель                        –   9

старший вихователь                     –   

вчителі з вищою категорією       –   28

вчителі з І категорією                 –   6

вчителі з П категорією               –   2

спеціалісти                                  –  

     мають освіту:

                   вищу                             – 30

                   середньо-спеціальну    – 

                   студенти                          –

     нагороджені:

         знаком “Відмінник освіти України”                                    – 2

         медаллю “За трудову доблесть”                                          – 1

         грамотою Головного управління освіти і науки м.Києва    – 14

         Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України – 5

2.

          Перед установою стояли наступні завдання:

~ забезпечення узгодженості в діях шкільного колективу, що спрямовані на 

   успішний навчальний процес;

~ створення умов для підвищення методичного рівня вчителів;

~ досягнення належного науково-технічного оснащення учбового процесу;

~ створення умов для всебічного розвитку особистості учня;

~ забезпечення умов для успішної взаємодії шкільного колективу з батьками.

         Школа вирішує проблеми:

 • організації учнівського самоврядування (шкільна організація «Первоцвіт»)
 • створення умов для отримання позитивного досвіду як необхідної умови  розвитку особистості дитини.

Кредо педагогічної діяльності школи:

 • перш за все – не нашкодь;
 • світ дитини-це конкретні предмети і форми спілкування, пам’ятай про це;
 • дитина навчається, коли спілкується;
 • у сучасному світі грамотність  відображається у сукупності вмінь;
 • оцінювання – це процес навчання, а не його наслідок;
 • дитина хоче здобувати знання самостійно, а не брати їх готовими;
 • робота учня повинна мати певний зміст;
 • дитина любить працювати руками, тому враховуй це при побудові уроку.

3.

У школі створені всі умови для виховання, навчання та відпочинку дітей    6-10 років. Кожен клас має 4 приміщення (клас для навчання, ігрова кімната, санітарна, кімната для зберігання одягу)  Учні 1-х класів (шестирічки) мають спальні кімнати для денного відпочинку.

         Усі учні відвідують школу. Дітей, які порушують вимоги щодо обов’язкового здобуття загальної середньої освіти немає.

4.

            Науково-методичне забезпечення роботи закладу відтворене у моделі організації структури управління школою /додаток № 1/.     Робота педагогічної ради відбувається за певною структурою (додаток № 2)

         Школа має класи: (1-А, 1-Б.1-В-класи НУШ,2-Б, 3-Б класи Інтелект України 2-В, 3-В, 4-В, що працюють за “Комплексною програмою розвитку дитини “Росток”.

         Школа має спільну дослідно-експериментальну роботу з Інститутом психології ім. Г.С.Костюка АПН України за темою: “Розвиток індивідуально-психологічних якостей особистостей, як необхідна мова розуміння та інтерпретації життєвого досвіду дітьми молодшого шкільного віку” (Угода затверджена 1.10.2015 року, строком до 30.06.2019 року) .

            Школа працює за педагогічною технологією « Росток» ( наказ Департаменту освіти і науки, молоді та спорту КМДА № 636 від 19.12.2014 року – відповідальний керівник  Дьяченко Т.Л)

5.

         У школі, крім дисциплін, затверджених Міністерством освіти і науки України, введено:

 • хореографія
 • поглиблене вивчення англійської мови
 • уроки здоров’я
 •  секція боротьби
 • ранкові зустрічі (15-20 хв.)
 • динамічні перерви
 • „Здоров’ятко”
 • студія образотворчого мистецтва
 • хор
 • ансамбль народного танцю      

          Учні школи щорічно приймають участь у районних олімпіадах, конкурсах, змаганнях.

.Нагородити Похвальними листами за відмінні успіхи у навчанні  учнів: 

1. Ткаліч Аліну Денисівну 2-А
2. Степенка Івана Андрійовича 2-А
3     Зайченка Артема Івановича 2-Б
4. Круковець Анастасію Юріївну 2-Б
5. Семенця Дениса Андрівйовича 2-Б
6 Смагу Вероніку Олегівну 2-Б
7 Тарасевич Анастасію Павлівну 2-Б
8 Тараненко Тамілу Русланівну 2-Б
9. Антоненка Олександра Валентиновича 2-В
10 Сидорчука Єгора Михайловича 2-В
11. Садекову Анастасію Сергіївну 2-В
12. Бахшалієву Азізу Емін кизи 3-А
13. Грабчак Алісу Олексіївну 3-А
14. Бондаренко Марію Вікторівну 3-Б
15. Гончар Єлизавету Сергіївну 3-Б
16 Заворотню Софію Русланівну 3-Б
17. Макаренко Макара Олексійовича 3-Б
18. Мільченка Володимира Олександровича 3-Б
19 Мурсанову Камілу Мушфігівну 3-Б
20. Лугіну Дар’ю Олегівну 3-Б
21. Пономаренка Владислава Олеговича 3-Б
22. Шаруна Максима Володимировича 3-Б
23. Шпильовську Вікторію Олександрівну 3-Б
24. Шульгу Артема Богдановича 3-Б
25. Хоменчука Єгора Євгеновича 3-Б
26. Бідного Дениса Сергійовича 3-В
27. Бордюг Кирила Юрійовича 3-В
28. Грабовську Анну Станіславівну 3-В
29. Косенка Андрія Олександровича 3-В
30. Мітрохіна Артема Євгеновича 3-В
31. Слободенюка Льва Вячеславовича 3-В
32 Чмирьову Валерію Андріївну 3-В
33 Швитай Віру Вадимівну 3-В
34 Шуклінову Маргариту Олексіївну 3-В
35 Шинкарук Алєсю Іванівну 3-В
36 Семенченко Вікторію Владиславівну 3-В
37 Акулова Дениса Андрійовича 4-А
38 Балазюк Софію Володимирівну 4-А
39 Дроботун Вероніку Олександрівну 4-А
40 Іваненка Глєба Олеговича 4-А
41 Качкан Яну Олександрівну 4-А
42 Костельнюк Ольгу Юріївну 4-А
43 Котову Вікторію Юріївну 4-А
44 Круковець Анну Юріївну 4-А
45 Сем’янчук Антоніну Володимирівну 4-А
46. Шалашенко Марію Романівну 4-А
47. Голумбівського Івана Валентиновича 4-Б
48. Голумбівського Михайла Валентиновича 4-Б
49 Климась Юліану Станіславівну 4-Б
50 Коваля Артема Сергійовича 4-Б
51 Колісник Антоніну Василівну 4-Б
52 Лебединського Івана Олеговича 4-Б
53 Новак Марію Юріївну 4-Б
54 Пелешенка Іллю Юрійовича 4-Б
55 Самофалова Петра Сергійовича 4-Б
56 Сафронову Маргариту Максимівну 4-Б
57 Ульяненко Катерину Вадимівну 4-Б
58 Федорко Дар’ю В’ячеславівну 4-Б
59 Фльору Ольгу Олегівну 4-Б
60 Штейн Меланію Дмитрівну 4-Б
61 Чернюка Кирила Юрійовича 4-Б
62 Андрющенка Євгенія Олександровича 4-В
63 Бойка Андрія Романовича 4-В
64 Босенко Дар’ю Валеріївну 4-В
65 Глибовця Андрія Андрійовича 4-В
66 Гулея Святорслава Ярославовича 4-В
67 Довгопол Єлизавету Олександрівну 4-В
68 Коваленко Олеяну Максимівну 4-В
69 Кочевих Катерину Олегівну 4-В
70 Кузьменко Вероніку Олександрівну 4-В
71 Мокренко Анастасію Юріївну 4-В
72 Соколова Павла Степановича 4-В
73 Строй Мілану Дмитрівну 4-В

        2.Нагородити учнів Подяками за участь в Інтелектуальному марафоні  (шкільні олімпіади) ,що набрали більшість балів:

                 Серед 2-х класів

1 місце –  Круковець Анастасі 2-Б (209б.)

2 місце –   Степенко Іван 2-А (205б.)

3 місце –   Баранова Вікторія – 2-В (200б.)

               Серед 3-х класів

1 місце – Шарун Максим– 3-Б (205б.)

2 місце –  Хоменчук Єгор – 3-Б (198б.)

3 місце –  Заворотня Софія – 3 – Б (194б.)

                Серед 4-х класів (математика)

1 місце –  Колєснік Антоніна – 4 –Б

1 місце –  Кочевих Катерина – 4-В

2 місце –   Коваленко Олеяна – 4- В

3 місце Голумбівський Іван – 4 –Б

                Серед 4-х класів (українська мова)

1 місце –  Кочевих Катерина – 4-В

2 місце –  Коваленко Олеяна – 4- В

3 місце –  Босенко Дар’я – 4 –В

3 місце –  Коліснгик Антоніна -4-Б

3 місце –  Голумбівський Михайло – 4-Б

3 місце –  Федорко Дар’я – 4-Б

        3. Нагородити Грамотами  УО учнів школи, що посіли призові місця в районних предметних олімпіада

          –  Кочевих Катерина,  чениця 4-В класу, що посіла 1-ше  місце в  ІІ (районному) етапі олімпіади з математики .           – Колісник Антоніна, учениця 4-Б класу, що посіла 3-ге  місце в  ІІ (районному) етапі  олімпіади з математики.

           – Коваленко Олеяна , учениця  4-В класу, що посіла 2-ге  місце в  ІІ (районному) етапі  олімпіади з української мови .

           – Кочевих Катерина , учениця 4-В класу, що посіла 3-тє  місце в  ІІ (районному) етапі олімпіади з української мови .

           – Босенко Дар’я, учениця 4-В класу, що посіла 3-тє  місце в  ІІ (районному) етапі  олімпіади з української мови .

          – Федорко Дар’я , учениця  4-Б класу, що посіла 3-тє  місце в  ІІ (районному) етапі Міжнародного конкурсу імені Петра Яцика.

          –  Качкан Яна, учениця 4-А класу, що посіла 3-тє місце у ІІ районному етапі 14 Міжнародного конкурсу імені Петра Яцика..

          – Коваленко Олеяна, учениця 4-В класу,  що посіла  1-е місце у

ІІ районному етапі олімпіади з англійської мови.

          –  Мокренко Анастасія, учениця 4-В класу,  що посіла  1-е місце у ІІ районному етапі олімпіади з англійської мови.

          – Босенко Дар’я, учениця 4-В класу,  що посіла ІІ-е місце у

ІІ районному етапі олімпіади з англійської мови.

          – Кузьменко Вероніка, учениця 4-В класу,  що посіла ІІ-е місце у ІІ районному етапі олімпіади з англійської мови.

           – Балазюк Софія, учениця 4-А класу,  що посіла ІІ-е місце у

ІІ районному етапі олімпіади з англійської мови.

            – Федорко Дар’я, учениця 4-Б класу,  що посіла  ІІ-е місце у

ІІ районному етапі олімпіади з англійської мови.

             – Колісник Антоніна учениця 4-Б класу,  що посіла  ІІ-е місце у  ІІ районному етапі олімпіади з англійської мови.

         5.Нагородити  Дипломом за участь у всеукраїнській предметній олімпіаді « Олімпус». Зимова сесія.

        – Федорко Дар’ю – ученицю 4-Б класу, що посіла 7-ме місце ( англійська мова)

         –  Коваленко Олеяна – ученицю 4-В класу, що посіла  8–те  місце ( англійська мова).

      –  Мокренко Анастасія – ученицю 4-В класу, що посіла 10-те місце (математика).

        – Строй Мілана – ученицю 4-в класу ,що посіла  5-те місце

 ( українська мова)

 • Коваленко Олеяна – ученицю 4-В класу, що посіла 5-те місце (українська мова)
 • Колісник Антоніна – ученицю 4-Б класу, що посіла 9-те місце (українська мова).

     7.Нагородити Сертифікатами учасника учнів школи, що взяли участь у Всеукраїнському конкурсі з англійської мови «Гринвіч»:

п/п                        ПІБ      Клас     Бали
1 Степенко Іван 2-А 73
2 Ткаліч Аліна 2-А 70
3 Зайченко Артем 2-Б 70
4 Чіпак Поліна 2-А 70
5 Бідний Денис 3-В 73
6 Мітрохін Артенм 3-В 73
7 Бордюг Кирилл 3-В 72
8 Шпильовська Вікторія 3-Б 71
9 Слободенюк Лев 3-В 71
10 Заворотня Софія 3-Б 71
11 Мельник Андрій 3-Б 71
12 Кравченко Остап 3-В 71
14 Дредітова Валерія 4-Б 71
15 Коваленко Олеяна 4-В 71
16 Кузін Богдан 4-А 71
17 Колісник Антоніна 4-Б 70

     8.Нагородити Подякою  за активну участь  в житті школи і класу наступних   батьків:

3-А клас – Василевську С.Є., Каразей Ю.В., Данилюка Д.С.

3-Б клас – Заворотній Р.А., Сукач В.В., Григіна Н.А., Воронова О.Ю.,

                  Неверовська А.С.

2-А клас – Шалашенко Н.М.

2-Б клас – Подойма Ю.В., З_айченко Ю.В., Антонкіна О.А., Куманьок Т.Н.,

                  Смаза І.І., Андрушкова Л.А., Слива М.О.

2-В клас – Солощенко О.М.,Невідничу О.В., Довгопол І.В.

3-В клас –  Струк О.В., Кравченко О.О., Бордюг Т.Ф., Боярчук Н.В.

          9.Відзначити колективи класів 2-А (Семенюк Н.В.), 2-Б (Дзигман Н.В.),

 2-В (Коляда О.Ф.), 3-Б (Григор’єва С.В.),4-Б (Місаілову Л.В.), 4-В (Бойко Л.А.),

1-А (Легейду О.О.), 1-Б (Горностаєву О.М.), 3-В ( Чайку Ю.Б.), 1 –В (Апаршину Л.І.), 3-А ( Крекотень Н.Ф.), 4-А ( Сорока О.В.) за активну участь та дбайливе ставлення  у  проведенні виховних заходів школи.

        10. Вчителі « Гордість школи»:

Місаілова Л.І. – 4-А

Сорока О.В. – 4-Б

Бойко Л.А. – 4-В

                                                                      6.

З метою всебічного розвитку формування творчої свідомої особистості в школі проводилась робота згідно з річним планом виховної роботи школи та планом виховної роботи вчителів .

         Протягом навчального року планувалось проведення загальношкільних, позакласних, планових заходів, метою яких є виховання в учнів поваги до національних звичаїв та традицій, відродження народних свят, виховання почуттів доброти, дружби, поваги до державних символів, любові до рідного краю.

         Основними заходами є: ранкові зустрічі, відвідання районної бібліотеки, екскурсії, театри, кінотеатри, рухливі перерви, шкільні та класні свята, робота по запобіганню та попередженню дорожньо-транспортного травматизму, та протипожежна безпека, гурткова робота, басейн, школа мистецтв № 7, робота Доброго королівства “Первоцвіт”, а також години спілкування за такими напрямками:

а) безконфліктне існування

      1 кл.  формування вміння спілкування

      2 кл.  вміння співпраці з іншими

      3 кл.  вміння підтримувати один одного

      4 кл.  вміння вирішувати проблеми ситуації

б) економічне виховання

в) превентивне виховання:

 • попередження правопорушень
 • попередження шкідливих звичок
 • профілактика СНІДу
 • охорона здоров’я
 • охорона навколишнього середовища

         Патріотично-військове виховання у школі здійснюється через систему позашкільних та позакласних заходів:

– тематичні уроки «Україна – мій рідний дім»;

– конкурс малюнків «І в нас вона одна-єдина: це наша славна Україна»;

–  години спілкування на тему «Ми – маленькі українці»;

– екскурсії по місцях пам’яті (музей голодомору, Бабин Яр);

–  свято «Козацькому роду нема переводу»;

– свято до Дня Збройних Сил України;

–  виготовлення карти України до Дня Соборності;

– шанування народних традицій та свят:

          – свято «Батюшка Наум, виведи синка на ум»;

          – свято Андрія Первозванного;

          – свято Миколая «Слухняним – подарунок, неслухам – різочка» 

          – Різдвяний вертеп;         

–  фестиваль української народної казки (інсценівки);

– конкурс мрійників «Моя Україна в ХХІ ст..»;

– майстер-клас з виготовлення української іграшки;

– проведення тижня української мови «Любов до України неможлива без любові до рідного слова»;

– науково-практична конференція«У всьому світі – кожен знає –  Батьківщина лиш одна»;

– літературна вікторина за творами Л. Українки « Я маленька Українка»;

– Шевченківські дні:

     – вивчення творчого шляху великого Кобзаря;

     – літературні читання «Від Тарасика – до Тараса»;

     – екскурсія до музею та пам’ятника Т.Г. Шевченка;

     – твори-роздуми на тему «У Шевченковій світлиці»;

     – конкурс на кращого читця віршів Шевченка;

    – виставка малюнків до програмних творів;

    – перегляд фільму «Дитинство Шевченка»;

    – свято «Славетний поет і художник, гордість і слава України»;

– свято Великодня «І Земля – ніби писанка світла»;

– дослідно-експериментальна робота «Мій український рід»;

– зустрічі з ветеранами Великої Вітчизняної війни «Ніщо не забуте, ніхто не забутий»;

–  презентації інтерв’ю з учасниками АТО;

– участь у мітингу до 9 травня;

– екскурсія до музею Великої Вітчизняної Війни;

– проектна діяльність «Київ майбутнього»;

– екскурсія до виставки «Київ у мініатюрі».

Щороку проводяться екологічні агітбригади, толоки по упорядкуванню пришкільної території та пам’ятних місць Києва.

Відбулися:

– класні години за темами «Екологічні проблеми сучасного людства», «Червона книга Землі»;

– квест «Життя юних натуралістів»;

– перша зустріч осені за народним календарем – Семена. Проводи птахів у вирій;

– осіння толока «Листя»;

– міжнародний день захисту тварин. Виставка домашніх улюбленців;

– КВК «Наші менші друзі»;

– бесіди на тему «Чисті водойми», «Ми – діти планети Земля»;

–  природоохоронна акція «Збережи ялинку»;

– турбота про пташок взимку. Виготовлення годівничок;

– трудові десанти „ Зустрічаємо весну”,  „ Планета без сміття”;

– екологічне виховання засобами рідної мови: твори-роздуми на тему «Що буде, якщо…»;

– до дня довкілля тематичний захід «Вода – джерело життя»;

– екскурсія до музею води;

– засідання круглого столу «Природу найлегше підкорити, підкорюючись їй»;

– майстер-клас «Трюки з науки»;

– міні-проект «Земля – наш спільний дім»;

– культ-похід до парку Партизанської слави;  

– екологічна мандрівка «Природа, наш дім, а ми – господарі в нім»;

– форум ідей «Це ж для тебе усе, це твій дім, це – природа»;

– сюжетно-рольові ігри, як засіб екологічного виховання.

– Учні 3-В та 4-А класів взяли участь у міському англомовному конкурсі «Ecohouse» де посіли 3-тє місце.

Звіт про роботу школи у 2017-2018 навчальному році

This entry was posted in Звіти. Bookmark the permalink.