Історична довідка

Спеціалізована середня загальноосвітня школа I ступеня №312 з поглибленим вивченням іноземної мови створена відповідно за Розпорядженням представника ПрезидентаУкраїни у Ватутінському районі м. Києва за№ 530 від 17.05.1994 року.

З 1996 року укладена Угода про співробітництво спеціалізованої середньої загальноосвітньої школи І ступеня № 312 та Інституту психології імені Г.С. Костюка АПН України.

З 2014 по 2019 рік школа працює над темою : „ Робота за розвивальними програмами навчання як необхідна умова розвитку здатності до самопроектування у молодших школярів ”. Робота над темою базується на принципах пріоритету  навчання  за розвивальними програмами, що передбачає забезпечення максимально сприятливих умов для виявлення і розвитку здібностей учнів. Принцип  навчання за розвивальними програмами виділяє учня як особистість в системі освіти, в той час як функція вчителя полягає в організації такого освітнього процесу, який максимально ефективно полегшує навчальну діяльність учнів: є керівником і помічником. Як керівник він організовує навчальну ситуацію. Головною задачею педагога є навчити учнів навчатися. Новітні технології які використовуються під час проведення уроків мають на меті наявність послідовних завдань, які забезпечують  діяльність учня на кожному етапі уроку. Найкраще цей підхід може бути реалізований при вивченні математики, читання, української мови, природознавства та навколишнього світу. Він дає можливість організовувати діяльність учнів, інтегруючи її в цілісну систему: спостереження, досліди, самостійний пошук інформацій, спеціальні задачі і вправи на розвиток уяви, завдання з моделювання, конструювання об’єктів і явищ навколишнього світу.

У 2016-2017 навчальному році школа працювала над темою: „Апробація розвивальних технологій, спрямованих на розвиток  здатності учнів молодшого шкільного віку до само проектування у навчально-виховному процесі ”

 

Для створення у школі творчої атмосфери були створені групи вчителів та вихователів ГПД , які працювали за певними темами.

 

 № з/п Тема творчої групи Керівник творчої групи

К-ть вчителів творчої групи

 

1 «Комунікативно – діяль –   нісний підхід до проведення інтегрованих уроків». Громцева Н.П. 4 вчителя
2 «Застосування інноваційних технологій  на уроках естетичного циклу». Трокай Т.В. 3 вчителя
3 Методи та прийоми розвитку здатності до самопроектування у молодших школярів у  групі продовженого дня Клименко Г.М. 5 вихователів ГПД
4 „ Практичне відтворення впливу педагогічної технології «Росток» на розвиток здатності до самопроектування у молодших школярів» Бойко Л.А. 3 вчителя

 

Школа з 2014 року працює за педагогічною технологією «Росток» (Наказ №636 від 19.12.2014р.Департаменту освіти і науки, молоді та спорту КМДА) Школа знаходиться у співпраці з Інститутом психології АПН України ім.Г.С.Костюка. На базі школи проводиться дослідно-експериментальна робота за темою: «Здатність дитини молодшого шкільного віку до самопроектування». Метою роботи є   дослідити можливість дітей молодшого шкільного віку до самопроектування.       Вчителі та учні приймали участь у програмах та проектах, які були запропоновані для дітей школи.

З 1 вересня 2016року школа почала працювати за науково-педагогічною програмою «Інтелект України»

Комп’ютерні класи, їх використання в позаурочний час.

З жовтня 2013 року школа отримала 7 ноутбуків, які використовує для проведення уроків інформатики у 1-4 класах.

Використання мультимедійних комплексів

з/п

ПІБ  вчителя, в класі якого встановлено мульт.систему (проектор, екран, дошка тощо) Клас К-ть мість
1 Трокай Т.В. Музичного мистецтва 36 місць
2 Щербина Т.І. Інформатики та англійської мови

14 місць

 

 

3 Чайка Ю.Б. Кабінет поч. класів 36 місць

У класах з мультимедійними комплексами працюють всі бажаючі вчителі школи.

Робота за авторськими програмами

В школі проводиться гурток „ Підготовка дітей до школи”, заняття у якому проходять за авторською прогамою.

 

№ з/п ПІБ вчителя Назва програми, ким і коли затверджена Клас
1

Громцева Н.П., Григор’єва С.В.,

Горностаєва О.М., Сокура С.В.,

Шевчук Т.В., Щербина Т.І.

„Авторська програма підготовка дитини до навчання у школі

„Дошколярик”

Затверджена директором інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету ім. Бориса Грінченка Войцехівським М.Ф.

Серпень 2013 року

Підготовка дітей до школи

Апробація підручників

№ з/п Назва підручника (засобу навчання), автор П.І.Б. вчителя

Клас , де проводилась

апробація

1. Програма НПП «Інтелект України», підручники, мультимедійні засоби Григор’єва С.В.       Горностаєва О.М. 1-Б клас

Вчителі- автори, співавтори підручників, зошитів тощо.

№ з/п ПІБ  вчителя

Вид

(підручник, зошит тощо)

Назва Клас Дата видання, ким рекомендовано до використання
1 НесвітА. Підручник для учнів середніх загальноосвітніх шкіл Англійська мова 1, 2, 3,4

2012,2013,

2014,2015

Міністерством

освіти і науки

України

2

Апаршина Л.І.

(Консультант)

Посібник для студентів «Етика матері і дитини»

2014р.,

Міністерством

освіти і науки

України

Передовий педагогічний досвід

№ з/п ПІБ вчителя Тема над якою працює Узагальнення чи вивчення досвіду

Рівень

(шкільний, районний)

 

1 Трокай Т.В.

«Застосування інноваційних технологій  на уроках музичного мистецтва».

 

узагальнення

міський

 

 

 

 

 

 

2 Громцева Н.П. «Впровадження інтерактивних методів та форм роботи на уроках української мови та літературного читання». узагальнення міський

 

Молоді вчителі

У школі таких вчителів немає.

 

 

This entry was posted in Інформація про школу and tagged , . Bookmark the permalink.